Skip to main content

De valkuilen bij een sollicitatiegesprek

06/01/2023

Sollicitaties Blog 2

“Ken je ons bedrijf?”, vroeg de recruiter.

“Ja”, antwoordde de sollicitant en daar stopte het gesprek.

Je wil tijdens een sollicitatie een echt gesprek voeren. Stel dus zeker geen gesloten vragen, want grote kans dat je enkel een “ja” of “nee” krijgt.

“Wat weet je over ons bedrijf?” is een voorbeeld van een open vraag die het gesprek meteen op gang trekt.

Ken je andere valkuilen tijdens een sollicitatiegesprek? Ik som ze even voor je op:

  • Vermijd een kruisverhoor en overstelp je kandidaat niet met vragen en informatie. Tip: zorg ervoor dat jullie letterlijk op dezelfde hoogte zitten en beter niet lijnrecht tegenover elkaar. Het gevoel zal helemaal anders zijn en je zal minder intimiderend overkomen.
  • Vermijd interpretaties. Het ligt in onze aard om snel aannames te maken. Is er iets niet duidelijk of twijfel je? Stel dan de vraag: “begrijp ik het goed als….” en check nog even of jullie op dezelfde golflengte zitten.
  • Vermijd vooroordelen. Als mens oordelen we vaak heel snel, positief of negatief. Voelen we wel of net geen persoonlijke klik, dan trekken we meteen onze conclusies. Aangenomen of afgeschreven. Maar heb je wel alle competenties van de kandidaat onder de loep genomen? Denk kritisch na, zet de ervaringen en competenties van de sollicitant op een rijtje en ga niet altijd meteen af op een eerste gevoel.
  • Discrimineer niet. Ga behoedzaam om met vragen over afkomst, leeftijd, geslacht, …Vaak zijn we ons niet bewust van het feit dat sommige vragen discriminerend kunnen zijn.
  • Geef altijd feedback, ook al voldoet de kandidaat niet aan het profiel dat je voor ogen hebt. Die persoon heeft een netwerk en in dat netwerk zit misschien iemand die wel kan passen in jouw team. Als jij de kandidaat netjes op de hoogte brengt en met respect behandelt, heeft dit alvast een positief effect op de candidate experience en dus ook op je employer branding.

Welke tip neem jij mee naar je volgende sollicitatiegesprek?